back to group site
 Søren Korsgaard

 

Om mine digitale fotografier, som jeg kalder:

       FUSIONER

   Jeg har en længsel efter de store dyr

en længsel efter at have monumentale dyrearter

tæt på mit liv

sådan som mine fjerne forfædre i hulerne havde det.

   Jeg omfavner erindringen om dyrene med ærbødighed

og mine billeder er udtryk for en ambition

om at fusionere dyrene med ind

i vores allestedsnærværende digitale kultur.

    Men det er også et forsøg på at erindre om livet vi kom fra

og den skønhed som vores klode repræsenterede

før vi begyndte at omskabe vores jord

til en roterende bunke kul befolket af kulrede robotter.

Tel 26254436      
 Gl. Skolevej 22

3400 Hillerød  
           soerengaard@gmail.com